ARTWALK 2012 - Eduardo Sarabia

Eduardo Sarabia - Snakeskin Boot with Snake Head

Eduardo Sarabia
Snakeskin Boot with Snake Head, 2011
Acrylic on paper
17 x 14 inches
Value: $1,600
Opening Bid: $800
Courtesy of the artist and Proyectos Monclova