ARTWALK NY 2013 - Glenn Palmer-Smith

Glenn Palmer-Smith - A La Plage

Glenn Palmer-Smith
A La Plage, 2010
Pencil on paper
24 x 17 inches
Value: $2,500
Opening Bid: $1,000
Courtesy of the artist