ARTWALK NY 2013 - Todd Pavlisko

Todd Pavlisko - Untitled $

Todd Pavlisko
Untitled, $, 2013
Retail tag fasteners on canvas
16 x 13 inches
Value: $2,500
Opening Bid: TBD
Courtesy of the artist